Офіційні правила Акції

під умовною назвою «Літні рамки від Kinder®» (далі – «Акція»)»

1. Загальні положення:

1.1. Організатором Акції є ТОВ «ФЕРРЕРО УКРАЇНА» (Місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 46-46 А; Код ЄДРПОУ 32424407, тел.: +38 (044) 247 19 35/36) (далі — «Організатор»).

1.2. За замовленням Організатора Акція проводиться Виконавцем: ТОВ «СІГМА ДІДЖИТАЛ», (Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30 В, код ЄДРПОУ: 39470470, тел.: +38 (044) 390 58 55) (далі — «Виконавець»).

1.3. Відповідальним за вручення Заохочень Акції Учасникам Акції, що здобули можливість отримати такі Заохочення, є Виконавець. Всі податкові зобов’язання стосовно розповсюдження, вручення Заохочень Акції та всі ризики, що можуть випливати з таких дій, бере на себе Виконавець Акції.

1.4. Метою проведення Акції є просування товарів під знаком для товарів та послуг «Kinder®» (Кіндер), продаж яких на території України здійснює Організатор, залучення уваги та підвищення лояльності потенційних споживачів до таких товарів, а також інформування споживачів про якісні характеристики та споживчі властивості таких товарів з метою залучення нових споживачів та збільшення об’ємів продажів таких товарів.

2. Строки та територія проведення Акції

2.1. Загальний період проведення Акції в мережі Інтернет у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) за адресою https://www.facebook.com/kinder.ukraine та Instagram (Інстаграм) за адресою https://www.instagram.com/kinder.ukraine з 12 липня 2021 року (14:00:00) по 12 серпня 2021 року (23:59:59) (з урахуванням строку необхідного на визначення переможців Акції та вручення переможцям подарунків) у 2 (два) етапи згідно з наступним графіком:

І етап - з 12 липня 2021 року (14:00:00) по 18 липня 2021 року (23:59:59) включно;

ІІ етап - з 19 липня 2021 року (14:00:00) по 25 липня 2021 року (23:59:59) включно.

Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі* в мережі Інтернет у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) за адресою https://www.facebook.com/kinderukraine та Instagram (Інстаграм) за адресою https://www.instagram.com/kinder.ukraine

*за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, у частині відправлення/доставки/вручення заохочень Переможцям за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цього Акції, та за умови, що відправлення/доставка/видача заохочень Акції в таких населених пунктах є безпечною та можливою, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Переможці Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належне їм заохочення у спосіб та місці, погодженому із Виконавцем.

2.2. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на офіційних сторінках Kinder® у мережі Інтернет у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) за адресою https://www.facebook.com/kinder.ukraine та Instagram (Інстаграм) за адресою https://www.instagram.com/kinder.ukraine

2.3. Результати Акції публікуються на офіційних сторінках Kinder® у мережі Інтернет у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) за адресою https://www.facebook.com/kinderukraine та Instagram (Інстаграм) за адресою https://www.instagram.com/kinder.ukraine в дні визначення переможців згідно з п. 6.1. цих Правил за результатами проведення кожного з етапів Акції.

2.4. Виконавець та/або Організатор можуть вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку шляхом розміщення Правил у новій редакції Акції на офіційних сторінках Kinder® у мережі Інтернет у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) за адресою https://www.facebook.com/kinderukraine та Instagram (Інстаграм) за адресою https://www.instagram.com/kinder.ukraine. Якщо Учасник продовжує брати участь у Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

3. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі можуть брати участь виключно дієздатні повнолітні (які досягли 18 років) громадяни України, які проживають на території України, зареєстровані на одному з веб-сайтів http://www.facebook.com або https://www.instagram.com під ім’ям та прізвищем, які вказані у їхніх дійсних паспортах громадянина України, та належним чином і в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі — «Учасники Конкурсу»).

3.2. У Акції не мають права брати участь:

- працівники Організатора, Виконавця Конкурсу та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу та їхні близькі родичі (чоловік / дружина, діти, брати / сестри, батьки);

- працівники Організатора, Виконавця Акції та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції та їхні близькі родичі (чоловік / дружина, діти, брати / сестри, батьки);

- іноземці та особи без громадянства;

- особи, що не відповідають вимогам п. 4.1 даних Правил.

4. Умови участі в Акції

4.1. Для того, щоб взяти участь у Акції в соціальній мережі Facebook (Фейсбук) та соціальній мережі Instagram (Інстаграм) і стати Учасником Акції, кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Акції здійснити дії в наступній послідовності:

- На сторінці Facebook (Фейсбук) https://www.facebook.com/kinder.ukraine і Instagram (Інстаграм) https://www.instagram.com/kinder.ukraine буде опубліковано активаційні публікації з посиланням на сайт Kinder® https://www.kinder.com/ua/uk/.

- Користувач переходить на сайт, авторизується за допомогою своєї електронної адреси, на екрані з’являються кнопки «Завантажити фото» та зображення 5 (п’яти) рамок (завантаження фото в рамку). Користувач завантажує своє фото на сайті. Фото не має перевищувати розмір 4 мегабайти та бути у форматі *.jpg або *.jpeg.

- Після завантаження фотографії на сайт Сторінка оновлюється, Користувач бачить текст з інформацією про те, що фото на модерації і повідомлення про можливість завантажити його та отримати на електронну пошту.

- Після підтвердження модератором Користувач отримує лист на вказану електронну пошту з url-адресою на завантаження його фото з рамкою.

- При переході за посиланням Користувач потрапляє на сторінку з фотографією з накладеною рамкою і кнопками «Поділитися» у соцмережах («Завантажити», «Поділитися у Facebook»/ «Поділитися у Instagram»).

- Користувач повинен поділитися фото в Facebook (Фейсбук) або Instagram (Інстаграм), позначити сторінку Kinder на фото.

4.2. Приймаючи умови участі в Акції, згідно з п. 4.1. цих Правил, Учасник Акції підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п. 3.1.–3.2 цих Правил, а також надає Виконавцю свою явну добровільну згоду на обробку його персональних даних*, зазначених в акаунтах в соціальній мережі Instagram (Інстаграм) та/або Facebook (Фейсбук), де зареєстрований Учасник, та тих, що зазначаються Учасником у зв’язку із участю у Акції, з метою належного проведення Виконавцем Акції, зокрема в частині перевірки правильності, достовірності та коректності вказаної Учасником інформації в рамках участі в Акції, належного та повного виконання умов цього Акції, передбачених цими Правилами. Замовник, Організатор/Виконавець Акції зобов’язуються здійснювати обробку персональних даних Учасника виключно протягом розумного строку, необхідного для досягнення мети їх обробки, та способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, але не обмежуючись Законом України «Про захист персональних даних». Реєструючись у Акції, Учасник повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати. Беручи участь в Акції, Учасники Акції не вносять ніякої плати, пов’язаної з участю в Акції.

*Під наданням явної добровільної згоди мається на увазі, що Учасник після ознайомлення з правилами Акції продовжує брати участь у Акції, таким чином погоджу.

4.3. Беручи участь у Акції, Учасники не вносять ніякої плати, пов’язаної з участю у Акції.

4.4 Вимоги щодо розміщення фото:

у Акції беруть участь тільки ті фото, які були завантажені учасником у наступні періоди:

а) з 12 липня 2021 року (14:00:00) по 18 липня 2021 року (23:59:59) включно;

б) з 19 липня 2021 року (14:00:00) по 25 липня 2021 року (23:59:59) включно.

4.5. Учасники Акції в жодному разі не зобов’язані при участі у Акції виконувати вимогу щодо репостів у себе на сторінках та/або сторінках своїх друзів та здійснювати подібні до цього дії.

4.6. Компанія Facebook не несе жодної відповідальності перед учасниками даної Акції, всі претензії, які виникають з приводу проведення даної Акції, повинні бути направлені виключно Організатору та/або Виконавцю Акції.

4.7. Компанія Facebook жодним чином не фінансує, не санкціонує й не адмініструє Акцію та ніяк із нею не пов’язана.

5. Заохочувальний фонд Акції.

5.1. Загальний заохочувальний фонд Акції складає 40 подарункових наборів.

5.2. Подарунковий набір включає:

Кіндер Сюрприз Максі T1x12x1 – 1 шт., Кіндер Джой Т24х1 Класичний – 1 шт., Кіндер Буено Т2х30 – 1 шт., Кіндер Деліс Т1х20 – 1 шт., Кіндер Шоколад Т8х10х4 Промо 2 – 1 шт., Кіндер Шоколад зі злак.Т1х40 – 1 шт., Кіндер Шоколад Максі Т1х36х4– 3 шт.

5.3. За весь період проведення Акції, який складається з 2 (двох) етапів, буде здійснено розіграш Заохочень у загальній кількості 40 (сорока) шт. подарункових наборів, а саме: 20 (двадцять) шт. подарункових наборів, які за весь період проведення Акції будуть розіграні у мережі Facebook (Фейсбук) та 20 (двадцять) шт. подарункових наборів, які за весь період проведення Акції будуть розіграні у мережі Instagram (Інстаграм). Кількість Заохочень Акції обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність Організатора та Виконавця не виходить за межі кількості Заохочень Акції, що зазначена вище.

5.4. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.5. Зовнішній вигляд Заохочень на рекламно-інформаційних матеріалах Акції може відрізнятися від реальних Заохочень Акції.

5.6. Організатор/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за будь-яку шкоду або збиток, понесені Переможцями Акції внаслідок використання ними Заохочення.

6. Визначення Переможців Акції

6.1. Визначення Переможців Акції, що матимуть можливість отримати Заохочення, вказані в п.п. 5.1., 5.2. цих Правил, відбувається у наступному порядку:

6.1.1. з використанням безкоштовного інтернет-сервісу random.org шляхом випадкового відбору, а саме: 19 липня 2021 року до 17:00:00 год за київським часом обирається 10 переможців, серед усіх Учасників Акції, які брали Участь у мережі Facebook (Фейсбук), та 10 переможців, серед усіх Учасників Акції, які брали Участь у мережі Instagram (Інстаграм), які отримають Заохочення Акції (по одному подарунковому набору кожен з переможців) від «Kinder» (Кіндер);

6.1.2. з використанням безкоштовного інтернет-сервісу random.org шляхом випадкового відбору, а саме: 26 липня 2021 року до 17:00:00 за київським обирається 10 переможців, серед усіх Учасників Акції, які брали Участь у мережі Facebook (Фейсбук), та 10 переможців, серед усіх Учасників Акції, які брали Участь у мережі Instagram (Інстаграм), які отримають Заохочення Акції (по одному подарунковому набору кожен з переможців) від «Kinder» (Кіндер).

Дані переможців будуть опубліковані на сайті Kinder®, а також у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) на сторінці - https://www.facebook.com/kinder.ukraine та Instagram (Інстаграм) на сторінці - https://www.instagram.com/kinder.ukraine (загальна кількість переможців – 40 (сорок) користувачів, а саме: 20 (двадцять) користувачів у соціальній мережі Facebook (Фейсбук) та 20 (двадцять) користувачів соціальній мережі Instagram (Інстаграм)).

У визначенні Переможців у соціальній мережі Facebook (Фейсбук) та соціальній мережі Instagram (Інстаграм) використовується випадкова вибірка з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою, робота якої заснована на принципі випадкової вибірки. У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції (за допомогою інтернет-ресурсу http://random.org).

6.2. Учасник може взяти участь у Акції і здобути можливість отримати Заохочення одночасно через соціальну мережу Facebook (Фейсбук) та Instagram (Інстаграм) за умови повного та належного виконання умов цих Правил, проте Учасник Акції може бути визначений Переможцем лише один раз, незалежно від соціальної мережі. Кожний Переможець отримує лише одне Заохочення (один подарунковий набір).

6.3. Учасники Акції, що не стали Переможцями за результатами проведення процедури визначення Переможців Акції, не здобувають права на отримання Заохочень Акції, будь-яких інших заохочень та компенсацій.

6.4. Результати визначення Переможця Акції є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

6.5. Оголошення про Переможців Акції публікується на сайті, на сторінці спільноти ТМ «Kinder®» (Кіндер) у соціальній мережі Facebook (Фейсбук) https://www.facebook.com/kinder.ukraine і Instagram (Інстаграм) https://www.instagram.com/kinder.ukraine.

7. Порядок та строки отримання Заохочень Акції.

7.1. Учасники, що стали Переможцями, повинні протягом 3 (трьох) календарних днів після публікації списку Переможців, в якому присутнє визнання їх Переможцями Акції, зв’язатись з Виконавцем шляхом надсилання приватного повідомлення на офіційну сторінку ТМ «Kinder®» (Кіндер) у Facebook (Фейсбук) або Instagram (Інстаграм) зі своєї персональної сторінки та підтвердити свою згоду на отримання Заохочення, а також повідомити інформацію: П.І.Б., номер мобільного телефону, місто, номер та адресу відділення Нової пошти, лінк (посилання) на особистий профіль користувача веб-сайтів http://www.facebook.com або https://www.instagram.com/ від імені якого Учасник взяв участь у Акції та був визначений як Переможець та надати скан-копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру).

Увага! Надання переможцем Акції скан-копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) є обов’язковою умовою отримання Заохочення переможцем Акції. Зазначена довідка надається Виконавцю з метою подальшого оподаткування Заохочень Акції (перерахування до бюджету податків з Заохочень Акції, зокрема податку на доходи фізичних осіб та військового збору) відповідно до чинного законодавства України.

Повідомляючи Виконавцю/Організатору персональні дані, зазначені в п. 7.1. цих Правил, а також надсилаючи скан-копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру), Переможець тим самим надає свою явну та добровільну згоду на обробку Організатором/Виконавцем таких його персональних даних з метою належного виконання та проведення Акції, зокрема щодо забезпечення належної та своєчасної доставки Заохочення Переможцю, дотримання вимог чинного податкового законодавства України, сплати всіх необхідних відрахувань та податків, що виникають або можуть виникнути у зв’язку з відправленням Заохочень Переможцю, належним веденням бухгалтерської та фінансової звітності. А також підтверджує, що він ознайомлений з метою, способами, строком обробки його персональних даних Організатором/Виконавцем, своїми правами та обов’язками, як суб’єкта персональних даних, передбачених ЗУ «Про захист персональних даних», та не має жодних заперечень та/або застережень. Виконавець зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання приватних повідомлень зв’язатися з Переможцем, отримати інформацію про Переможця та здійснити доставку Заохочення.

7.2. Учасникам, що стали Переможцями, відповідають вимогам цих правил та виконали всі вимоги п. 7.1. Правил, протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надання такими Переможцями Акції скан-копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру), на адресу, вказану в приватному повідомленні, поштовим відправленням надсилається Заохочення. Всі витрати по забезпеченню відправки Заохочень бере на себе Виконавець Акції.

7.3.Кожен Переможець Акції протягом проведення всього Акції може отримати лише 1 (одне) Заохочення Акції (один подарунковий набір) та використати його на власний розсуд.

7.4. Заохочення Акції надсилаються лише тим особам, які здобули право на їх отримання згідно з умовами цих Правил. Заохочення Акції вручаються виключно в порядку, встановленому цими Правилами. Переможці Акції не мають права передати будь-яким третім особам право на отримання Заохочень Акції.

7.5. Організатор / Виконавець Акції і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Заохочень Акції після їх вручення та/або за неможливість такими Переможцями Акції скористатись отриманими Заохоченнями Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.

7.6. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Акції, а також перестає вважатись Переможцем Акції без будь-яких компенсацій, і Організатор має право обирати наступного Переможця серед Учасників у таких випадках:

7.6.1. якщо такого Переможця Акції визнано порушником даних Правил;

7.6.2. якщо такий Переможець Акції у встановлений цими Правилами період не надав підтвердження можливості та згоди на отримання належного йому Заохочення Акції;

7.6.3. якщо такий Переможець Акції не здійснить дії, передбачені у п. 7.1.-7.2. цих Правил та інших зобов’язань, передбачених цими Правилами;

7.6.4. якщо такий Переможець Акції заявив про свою відмову від отримання Заохочення Акції будь-яким доступним способом;

7.6.5. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції;

7.6.6. у разі неналежного та/або неповного виконання умов цих Правил.

7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів і інформації є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє Переможця Акції права на одержання Заохочення Акції. При цьому Переможець Акції вважається таким, що добровільно відмовився від отримання Заохочень Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації, зокрема і грошової.

7.8. У разі неможливості вручення відповідного Заохочення Акції належному Переможцю Акції таке Заохочення Акції визнається незатребуваним. При цьому таке Заохочення Акції не може бути затребуваним Переможцем Акції повторно.

7.9. У випадку виявлення неможливості вручення Заохочення Акції Організатор має право розпорядитися незатребуваним Заохоченням Акції на свій розсуд.

8. Додаткові умови

8.1. Участь у Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважаються відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочень Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

8.2. Для отримання Заохочення в рамках цієї Акції Учасник Акції має надати Організатору/Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (зокрема і особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цій Акції Учасник підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (зокрема інформації щодо контактів з ним).

8.3. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності у випадку невиконання Учасником своїх зобов’язань внаслідок надання неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

8.4. Переможці Конкурсу зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Заохочень Конкурсу.

8.5. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем Конкурсу з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам). Зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про неї/нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (зокрема її імені і фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Конкурсу. І таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (зокрема рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Конкурсу, створені під час проведення Конкурсу та/чи у зв’язку з Конкурсом, є власністю Організатора Конкурсу і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Конкурсу, який став Переможцем Конкурсу, та отримує Заохочення Конкурсу, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їй/йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору Конкурсу.Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам). Зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про неї/нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (зокрема її імені і фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції. І таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (зокрема рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує Заохочення Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їй/йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору Акції.

8.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

8.8. Беручи участь у Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема, виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, для проведення Акції згідно з офіційними правилами, підготовки статистичної інформації тощо.

8.9. Своєю участю у Акції Учасник надає Організатору згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України щодо реклами, податків та в сфері бухгалтерського обліку.

8.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

8.10.1 на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника/розпорядника його персональних даних;

8.10.2. вимагати від Організатора як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

8.10.3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

8.10.4. відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши відповідного листа у довільній формі на електронну адресу: privacy.ukraine@ferrero.com. У випадку відкликання раніше наданої згоди персональні дані суб’єкта персональних даних будуть знеособлені та знищені в розумні строки, якщо інше не вимагається чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись податковим тощо.

8.11. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

8.12. Персональні дані Учасника Акції зберігаються у базі персональних даних «Переможці», власником якої є Організатор, а розпорядником – Виконавець.

8.13. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

8.14. У разі виникнення ситуацій, які допускають неоднозначне тлумачення цих Правил Акції та/або питань неврегульованих цими Правилами Акції, остаточне рішення приймається Замовником Акції згідно з вимогами законодавства України. При цьому рішення Замовника Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.